[1]
Meškauskas E., „Erdvės ir laiko problema filosofijoje“, PRB, t. 20, p. 13-15, rugs. 1977.