[1]
Kalenda Česlovas, „Žmogiškosios kūrybos pažintinės problemos“, PRB, t. 20, p. 101-102, rugs. 2014.