[1]
Pivorius V., Krakauskas E., ir Dabkus R., „Naujos disertacijos“, PRB, t. 20, p. 103-108, rugs. 1977.