[1]
Gendrolis E., „Socialinis religijos vaidmuo feodalinėje visuomenėje“, PRB, t. 1, p. 47-55, rugs. 1968.