[1]
Lazauskas J., „Kelios mintys filosofų ruošimo respublikoje klausimu“, PRB, t. 1, p. 119-124, rugs. 1968.