[1]
Lazauskas J., „Individo sąmonės socialinio sąlygotumo klausimu“, PRB, t. 3, p. 12-19, rugs. 1969.