[1]
Rybakovas V., „Kai kurie teisės marksistinės teorijos klausimai“, PRB, t. 3, p. 20-26, rugs. 1969.