[1]
Gramsci A., „Filosofijos ir istorijos problemos“, PRB, t. 4, p. 95-108, rugs. 1969.