[1]
Trinkūnas J., „Vertingas įnašas į ateistinę literatūrą [J. Ažubalis. Religijos kilmės ir socialinio vaidmens problema (iš Lietuvos ateistinės minties istorijos 1940—1965 metais). Kand. disert. V., 1969]“, PRB, t. 5, p. 134-137, spal. 1970.