[1]
Nekrašas E., „Ar tikimybė dažnuminėje teorijoje yra empirinis terminas?“, PRB, t. 6, p. 49-55, spal. 1970.