[1]
Repšys J., „V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje“, PRB, t. 7, p. 18-25, rugs. 1971.