[1]
Nekrašas E., „Dažnuminė tikimybės interpretacija“, PRB, t. 7, p. 32-39, rugs. 1971.