[1]
Radvilavičius V., „Apie termino ,filosofiniai gamtotyros klausimai‘ prasmę“, PRB, t. 7, p. 88-91, rugs. 1971.