[1]
Lazauskas J., „Individualybė ir jos pažinimas“, PRB, t. 9, p. 5-13, rugs. 1972.