[1]
Lozuraitis A., „Pažinimas kaip laisva veikla (I)“, PRB, t. 9, p. 14-25, rugs. 2014.