[1]
Katalynas A., „Estetinis suvokimas kaip aksiologijos problema“, PRB, t. 9, p. 26-35, rugs. 1972.