[1]
Nekrašas E., „Determinizmas, tikimybė ir mokslo teorijos“, PRB, t. 9, p. 36-44, rugs. 2014.