[1]
Kuzmickas B., „B. Raselas ir jo filosofija“, PRB, t. 9, p. 102-112, rugs. 1972.