[1]
Genzelis B., „Katalikybės ir nacijos santykio analizė“, PRB, t. 9, p. 127-129, rugs. 2014.