[1]
Vaišvila A., „Mokslinis socialistinės demokratijos įvertinimas“, PRB, t. 9, p. 130-131, rugs. 2014.