[1]
Meškauskas E., „Marksistinė mokslinės ideologijos koncepcija“, PRB, t. 21, p. 14-17, rugs. 1978.