[1]
Morkūnienė J., „Apie marksistinę humanizmo sampratą“, PRB, t. 21, p. 18-26, rugs. 1978.