[1]
Dobrovolskas A., „Liaudies gerovės tyrimo metodologiniai pagrindai“, PRB, t. 21, p. 52-57, rugs. 1978.