[1]
Drėma V., „Estetinės minties raida Lietuvoje 1770-1832 m. (II)“, PRB, t. 21, p. 58-67, rugs. 1978.