[1]
Vydūnas V. S., „Žmogaus gyvenimas ir išgyvenimai jo amžiaus ir istorijos tarpsniuose“, PRB, t. 21, p. 75-89, rugs. 1978.