[1]
Kalenda Česlovas, „Socialistinės revoliucijos tyrinėjimo aspektai“, PRB, t. 21, p. 98-98, rugs. 1978.