[1]
Pavilionis R., „Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu)“, PRB, t. 21, p. 102-107, rugs. 1978.