[1]
Valkūnas L., „A. Olizarovijus ir jo veikalas ,Politinė žmonių visuomenė‘“, PRB, t. 22, p. 36-48, rugs. 1978.