[1]
Meškauskas E., „Visuomenės raida kaip mokslinio tyrimo objektas“, PRB, t. 22, p. 71-74, rugs. 1978.