[1]
Nekrašas E., „H. Raichenbacho filosofijos teoriniai pagrindai“, PRB, t. 23, p. 61-71, rugs. 1979.