[1]
Gendrolis E., „L. Morganas — ikiklasinės visuomenės mokslinio tyrinėjimo pradininkas“, PRB, t. 23, p. 72-83, rugs. 1979.