[1]
Jurkūnaitė G., „Fakto problema istorijoje“, PRB, t. 24, p. 47-51, rugs. 1979.