[1]
Balčius J., „Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai“, PRB, t. 24, p. 81-86, rugs. 1979.