[1]
Jekentaitė L., „E. Fromo ,žmogaus sau‘ ir jo autentiško gyvenimo visuomenėje samprata“, PRB, t. 25, p. 78-87, bal. 1980.