[1]
Jekentaitė L., „Ė. Fromo ,žmogaus sau‘ ir jo autentiško gyvenimo visuomenėje samprata (II)“, PRB, t. 26, p. 48-55, rugs. 1981.