[1]
Valevičius V., „Mokslo žinių empirinio pagrindo problema XX a. mokslo filosofijoje“, PRB, t. 27, p. 14-21, rugs. 1982.