[1]
Sverdiolas A., „Nemarksistinių sąmonės koncepcijų kritika“, PRB, t. 27, p. 112-113, rugs. 1982.