[1]
Pruskus V., „Pažiūra į socializmą A. Maceinos ir P. Jako darbuose“, PRB, t. 28, p. 22-32, rugs. 1982.