[1]
Valevičius V., „Teorijų palyginamumo klausimu“, PRB, t. 28, p. 58-62, rugs. 1982.