[1]
Sverdiolas A., „Polio Rikioro kelias“, PRB, t. 28, p. 93-99, rugs. 1982.