[1]
Kalenda Česlovas, „Dorovinės kultūros metodologiniai klausimai“, PRB, t. 28, p. 124-127, rugs. 1982.