[1]
Jackūnas Žibartas, „Tiesa mene“, PRB, t. 30, p. 5-15, rugs. 2014.