[1]
Sasnauskienė J., „Dėl estetinio auklėjimo autonomiškumo“, PRB, t. 30, p. 16-22, rugs. 1983.