[1]
Davidavičius M., „Apie mokslinio komunizmo objektą ir dėsnius“, PRB, t. 31, p. 5-14, rugs. 1984.