[1]
Rubavičius V., „Supratimo-aiškinimo problema ir vidiniai kultūros prieštaravimai“, PRB, t. 32, p. 81-90, rugs. 1984.