[1]
Kalenda Česlovas, „Reikšmingas įnašas į neopozityvizmo kritinę analizę“, PRB, t. 32, p. 138-139, rugs. 1984.