[1]
Jurkūnaitė G., „Istorinis procesas ir jo teorinės rekonstrukcijos“, PRB, t. 34, p. 5-8, rugs. 1986.