[1]
Krakauskas E., „Istorija visuotinio reiškinių ryšio požiūriu“, PRB, t. 34, p. 18-23, rugs. 1986.