[1]
Pruskus V., „Pažiūra į kapitalizmą ikikariniuose A. Maceinos ir P. Jako raštuose“, PRB, t. 34, p. 109-116, rugs. 1986.