[1]
Kalenda Česlovas, „Marksistinio dorovės tyrinėjimo teorinės sąlygos“, PRB, t. 33, p. 5-14, rugs. 1985.